Om Oss

Målet med den här webbsidan är att tillhandahålla en bra mobilvänlig mall. En webbsidas huvudbudskap kan visas direkt på första vyn med den här mallen. En besökare på en liten mobil enhet kan snabbt se om det är vad dom letar efter eller inte.


Bakgrund
Min huvudsysselsättning är inom mekanisk industri med CAD och jag har interessse av design och webbutveckling. Jag har använt WYSIWYG Web Builder sedan 2010 och Quick 'n Easy Web Builder sedan release 2. Jag är baserad i Sverige.

Möjliga användningsområden

Den här mallen kan användas i små lokala verksamheter som vill ha en mobil-optimerad sida där innehållet sällan ändras. Kanske är verksamheten upptagen i de dagliga sysslorna med att sköta butiken eller kanske resurserna är knappa. Se referenser på huvudsidan för verksamheter som använder den här mallen.

Kontakt

För kommentarer och frågor se diskussions forumen för programmet. Direktlänk diskussionerna, Quick 'n Easy Web Builder diskussionen

Program

Programmet som används är Quick 'n Easy Web Builder (för Mac/Linux/Windows)

Konfigurera Mallarna

Efter installation av programmet och mallen i template mappen, välj "New From Template". Ändra text, logo text och footer. I page properties ändra title, meta tags: lägg till description och categories. I kontaktformuläret ändra email. Webbsidan är nu redo att publiseras!

Referenser

Webbsidor som använder de här mallarna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2015-2018 MobileWebDesign.se
 
MobileWebDesign.se